Västmanland/Uppsala

I regionen ingår Västmanlands län och Uppsala län, och driver sin verksamhet i nätverksform.

Regionansvarig Per Ström
Socialchef, Sala kommun
Telefon: 0224-74 90 07

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Västmanland/Uppsala.

Betalas in till Föreningen Sveriges socialchefers bankgiro 5214-8186.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Som medlem i FSS får du tillgång till ett rikstäckande nätverk för kunskapsspridning och påverkansarbete i socialpolitiska frågor. Du får rabatt på konferensavgiften till Socialchefsdagarna och till European Social Networks socialchefskonferens. Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen.