Västmanland/Uppsala

I regionen ingår Västmanlands län och Uppsala län. Organisationsnummer: 802456-6674

Regionansvarig Johan Hillman
Avdelningschef IFO barn och ungdom, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 15 26

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2016:

Karin Bodlund, Västerås, sekreterare.
Åsa Carlsson, Uppsala
Ann-Christine Dahlén, Uppsala
David Schanzer-Larsen, Köping
Agneta von Schoting, Sala
Gunilla Westberg, Västerås, kassör

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Västmanland/Uppsala.

Betalas in till FSS Västmanland/Uppsalas plusgiro 58 24 07-3.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Som medlem i FSS får du tillgång till ett rikstäckande nätverk för kunskapsspridning och påverkansarbete i socialpolitiska frågor. Du får rabatt på konferensavgiften till Socialchefsdagarna och till European Social Networks socialchefskonferens. Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen.