Väst

FSS region Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Organisationsnummer: 802461-3559

AnetteJohannesson_Foto_MarkHarris_150

Regionansvarig Anette Johannesson
Ledamot i FSS riksstyrelse
Arbetar som Sektorschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Göteborgs Stad, Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning
Telefon: 031-365 62 65

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2017:
Lillemor Berglund, Kungsbacka
Camilla Blomqvist, Stenungsund
Lena Holmlund, Göteborg
Malin Krantz, Uddevalla
Inga-Lill Lindberg, Borås
Eva Thimfors, Götene

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Väst.

Betalas in till FSS Västs plusgiro 173 28 13-9.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Som medlem i FSS får du tillgång till ett rikstäckande nätverk för kunskapsspridning och påverkansarbete i socialpolitiska frågor. Du får rabatt på konferensavgiften till Socialchefsdagarna och till European Social Networks socialchefskonferens. Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.