Sydost

FSS region Sydost består av Blekinge län och Småland (Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län).

Regionansvarig Per Sandberg
Ledamot i FSS riksstyrelse
Förvaltningschef i Växjö kommun, Arbete och välfärd
Telefon: 0709-83 40 27

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes i april 2017:
Kristina Carlzon, socialchef Tingsryd kommun
Ulla Henriksson, socialchef Eksjö kommun (kassör)
Carina Helgesson-Björk, socialchef Gislaved kommun
Mats Peterson, socialchef Nässjö kommun
Magnus Wallinder, förvaltningschef, Ljungby kommun (sekreterare).

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Sydost.

Betalas in till FSS Sydosts plusgiro 122 78 45-3.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Som medlem i FSS får du tillgång till ett rikstäckande nätverk för kunskapsspridning och påverkansarbete i socialpolitiska frågor. Du får rabatt på konferensavgiften till Socialchefsdagarna och till European Social Networks socialchefskonferens. Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Mötesprotokoll, m.m

Årsmötesprotokoll 4 april 2017

Styrelseprotokoll (konstituerande) 4 april 2017