Stockholm/Gotland

Detta är FSS region för Stockholms län och Gotlands län.

KerstinLidman_Foto_G_Lulich_150

Regionansvarig: Kerstin Lidman
Ledamot i FSS riksstyrelse
Arbetar som socialchef i Sollentuna kommun.
Telefon: 08-5792 12 86, 073-915 12 86.

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet den 11 februari 2015:
Anders Fredriksson, Nacka, kassör
Alexandra Göransson, Stockholm, sekreterare
Gillis Hammar, Stockholm
Eva Folke, Upplands Bro
Christina Häckner, Salem.

På gång i regionen!

Välkommen till FSS Region Stockholm/Gotland årsmöte 2017: Tillit i välfärden

Tid: 8 februari 2017 kl 18:00
Plats: KSL, Fatburen, Södermalmsallén 36.
OSA: senast 1 februari till Alexandra Göransson

Tillitsreformen syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Reformen är ett led i regeringens arbete för att skapa mer effektiva offentliga verksamheter samt större nytta för medborgarna.

Som ett led i denna process har en delegation inrättats som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna. Vad innebär det för oss?

Under kvällen har du möjlighet att delta i ett seminarium tillsammans med medarbetare från Tillitsdelegationen för att diskutera det. Kl 19 är det dags för årsmöte för medlemmar en kort stund.

Vi avslutar kvällen med en gemensam middag på ett närliggande restaurang. Samtliga som deltar på kvällen är välkomna att äta tillsammans med oss även om man inte är medlem.

OBS! Anmälan krävs. OSA senast 1 februari till alexandra.goransson@stockholm.se.

Sprid gärna inbjudan till chefer som kan vara intresserade av att delta.

Varmt välkommen!
Kerstin Lidman, ordförande FSS region Stockholm/Gotland

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Stockholm/Gotland.

Betalas in till FSS Stockholm/Gotlands plusgiro 419 17 56-8.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Som medlem i FSS får du tillgång till ett rikstäckande nätverk för kunskapsspridning och påverkansarbete i socialpolitiska frågor. Du får rabatt på konferensavgiften till Socialchefsdagarna och till European Social Networks socialchefskonferens. Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.