Sörmland/Östergötland

Detta är FSS region för Södermanlands län och Östergötlands län.

GrahamOwen_Foto_TobiasFischer_150

Regionansvarig Graham Owen
Socialchef i Trosa kommun
Telefon: 0156-521 16

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2015:
Mehmed Hasanbegovic, kassör, socialchef Eskilstuna kommun
Ann Malmström, ledamot, förvaltningschef Gnesta kommun
Dag Wallströmer, ledamot, socialchef Vingåkers kommun

Plusgirokonto: 37 40 13-1

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Södermanland/Östergötland.

Betalas in till FSS Södermanland/Östergötlands plusgiro 37 40 13-1.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Som medlem i FSS får du tillgång till ett rikstäckande nätverk för kunskapsspridning och påverkansarbete i socialpolitiska frågor. Du får rabatt på konferensavgiften till Socialchefsdagarna och till European Social Networks socialchefskonferens. Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.