Skåne

FSS region för Skåne län.

PetraWestStenkvist_5530_foto_frozentime_200

Regionordförande: Petra West Stenkvist
Ledamot i riksföreningens styrelse
Socialchef i Sjöbo kommun

Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Ricardo Espinoza, verksamhetschef, Lund (sekreterare)
Inger Fröman, verksamhetschef, Lund (kassör). Inger är även ledamot i riksföreningens styrelse
Dan Kjellsson, socialchef, Ystad
Stina Lundqvist, socialchef Simrishamn
Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborg

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Skåne.

Betalas in till FSS Skånes plusgiro 35 63 62-4.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Som medlem i FSS får du tillgång till ett rikstäckande nätverk för kunskapsspridning och påverkansarbete i socialpolitiska frågor. Du får rabatt på konferensavgiften till Socialchefsdagarna och till European Social Networks socialchefskonferens. Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Mer information från FSS Skåne

Årsmötesprotokoll 2017

Dagordning årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Årsmötesprotokoll 4 juni 2015