Norra

FSS Norra regionen består av Norrbottens län och Västerbottens län, org. nr 889200-7637.

ulfnorberg_foto_frozentime_d8b_9795_400

Regionansvarig Ulf Norberg
Ledamot i FSS riksstyrelse
Socialchef i Vännäs kommun
Telefon: 070-624 51 03

Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Mats Morin, Vindeln
Ellinor Söderlund, Överkalix
Monica Westman, Kalix

Årsmöte 2017

Här hittar du protokoll och årsredovisning 2016–2017.

Betala medlemsavgiften så här

  • Sätt in 300 kr (för pensionär 100 kr) på FSS region Norras företagskonto i Swedbank 8420-2 964 577 572-8
  • Skriv ditt namn i meddelanderutan.
  • Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på Socialchefsdagarna, från 5 600 kr per person till 4 900 kr.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som 2017 hålls i Valetta, Malta.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS Norra regionen

Norra regionens arbete har under en tid bedrivits i nätverksform, men 2016 bildade vi chefer i Norrbotten och Västerbotten en regionförening: FSS Norra regionen. Se ovan vilka personer som är invalda i styrelsen.

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i norra regionen utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige och drygt 30 i Norrbotten och Västerbotten. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls den 27–29 september 2017 i Östersund.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem så kan du ansöka om medlemskap här.