Jämtland/Västernorrland

FSS region för Jämtlands län och Västernorrlands län.

LarsLiljedahl_Foto_SverkerBerggren_150

Regionansvarig Lars Liljedahl
Kassör i FSS riksstyrelse
Förvaltningschef för vård och omsorg i Östersunds kommun
Telefon: 063-14 42 73, 070-191 39 88

Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Birgitta Holm, Timrå, sekreterare
Lisbet Sander, Härnösand, kassör
Kristina Lundin, Bräcke
Erik Grundberg, Ånge

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Jämtland/Västernorrland.

Betalas in till FSS Jämtland/Västernorrlands bankgiro 268-1039.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Som medlem i FSS får du tillgång till ett rikstäckande nätverk för kunskapsspridning och påverkansarbete i socialpolitiska frågor. Du får rabatt på konferensavgiften till Socialchefsdagarna och till European Social Networks socialchefskonferens. Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.