Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta beslutande organ och det årliga tillfället för varje medlem att vara med och påverka. Ordinarie årsmöte hålls på hösten i anslutning till Socialchefsdagarna. Årsmötet beslutar om verksamhetsplan för det kommande året och andra väsentliga frågor.

Detta beslutades på FSS årsmöte 5 oktober 2016

Karl Gudmundsson omvaldes som ordförande på ett år. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. Vilka som valdes in i föreningens riksstyrelse ser du här.

Följande strategiska socialpolitiska frågor beslutades att FSS riksstyrelse ska prioritera under kommande verksamhetsår:

  • Innovationer inom äldreområdet
  • Stärkt stöd och skydd för barn och unga
  • Kompetens och kvalitet i socialtjänsten
  • Översyn av socialtjänstlagen

I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas, eftersom digitalisering inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är ett utvecklingsområde som påverkar medborgarna nu och i framtiden.

Protokoll från årsmötet 2016

Kallelse med dagordning 2016

Valberedningens förslag till styrelse 2016/2017

Verksamhetsberättelse för 2015/2016

Handlingar från tidigare årsmöten

Kontakta föreningens sekreterare på info@socialchefer.se om du vill läsa handlingar från tidigare årsmöten.