Nyheter

Nyhetsarkiv

Andras nyheter

  • Socialdepartementet
  • Dagens Samhälle

Torsdagen den 30 mars deltar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vid Nordiska ministerrådsmö Läs mer

En halv miljard kronor kommer att tillföras förlossningsvården i vårändringsbudgeten för 2017. Det s Läs mer

Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen ska kunna få rät Läs mer

Regeringen ger Västerbottens läns landsting 3 miljoner kronor för att tillsammans med Region Norrbot Läs mer

Det är en dyster bild som omger svensk äldreomsorg just nu. Dagligen går det att läsa om hur akut pe Läs mer

Det finns flera nyttor med att digitalisera det sociala arbetet; det sänker exempelvis tröskeln för Läs mer

Den senaste tiden har flera ensamkommande ungdomar tagit livet av sig. Vi som politiker kan inte bar Läs mer

Personer med funktionsnedsättning är betydligt mer utsatta för våld eller hot om våld än befolkninge Läs mer