Nyheter

Nyhetsarkiv

Andras nyheter

  • Socialdepartementet
  • Dagens Samhälle

Under torsdagen beslutade regeringen att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag a Läs mer

Den 3-6 december besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Iran för att bl Läs mer

Regeringen har beslutat att ge Kammarkollegiet uppdraget att betala ut 203 miljoner kronor till land Läs mer

Regeringen har beslutat att tilldela Pensionärernas riksförbund (PRO) och SPF Seniorerna 400 000 kro Läs mer

Färdtjänsten i Stockholm präglas av ovisshet, försenade och inställda resor samt förtvivlade resenär Läs mer

De äldre blir allt fler och med det höjs kraven på kommunernas äldreomsorg. Längre tidsperspektiv än Läs mer

I Göteborg tillhör skjutningar och andra våldsbrott numera vardagen. I Stockholm har polisen registr Läs mer

Det borde vara en självklarhet att undersköterskor som arbetar inom privat äldreomsorg ska få samma Läs mer